Ohita
Suomalaiset kuluttajat haluavat tehdä ympäristöystävällisempiä valintoja

Tiedote -

Suomalaiset kuluttajat haluavat tehdä ympäristöystävällisempiä valintoja

Suomalaiset ovat muita pohjoismaalaisia valmiimpia tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja arjessa, mutta kokevat kuitenkin vastuullisten valintojen tekemisen haastavaksi. Myös suomalaisten asenteet kasvisruokaa kohtaan ovat muita maita myönteisemmät.

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa sekä Baltian maissa yhtäaikaisesti toteutettu Sustainable Life -kuluttajatutkimus paljastaa mielenkiintoisia eroja maiden välillä ympäristöön ja vastuulliseen kuluttamiseen liittyvissä asenteissa sekä arkipäivän valinnoissa. Tutkimuksen teetätti Orkla, joka on Pohjoismaiden suurin päivittäistavarakaupan tuotemerkkien toimittaja.

Kaikissa Pohjoismaissa reilusti yli puolet kuluttajista kaipaa lisää tietoa siitä, mitkä tuotteet ovat vastuullisia valintoja. Suomessa 65 % vastaajista haluaa suosia vastuullisiksi kokemiaan brändejä ja tuotteita.

”Tutkimus osoittaa selvästi, että suomalaiset ovat ilmastotietoista kansaa ja kiinnostuneita siitä, miten tehdä arjesta vastuullisempaa. Vastuullisia tuotteita on kuitenkin vaikea tunnistaa, ja kuluttajat tarvitsevat tukea vastuullisten valintojen tekemisessä. Lisäksi pakkausten kierrätettävyys mietityttää, ja yli puolet suomalaista toivoo pakkauksiin enemmän tietoa lajittelusta”, sanoo Nina Olin, Orklan viestintäjohtaja Suomessa.

”Sekä Orklalla että muilla toimijoilla on tärkeä tehtävä vastuullisten vaihtoehtojen tarjoamisessa sekä tiedon lisäämisessä. Vastuullisuuden tulee jatkossakin olla aivan toimintamme keskiössä”, Olin jatkaa.

Kasvisruoka kiinnostaa ja innostaa kokeilemaan

Suomessa ja Ruotsissa on tutkituista maista eniten kasvisruokavaliota noudattavia kuluttajia (6 %). Vaikka sekasyöjien määrä Suomessa on 80 %, jopa 57 % vastaajista syö yhden päivällisen ilman kalaa tai lihaa joko päivittäin (9 %) tai viikoittain (48 %). Vain 4 % vastaajista ilmoitti, että he eivät koskaan syö kasvipohjaista päivällistä.

Suomalaiset ovat myös kokeilleet kasvis- ja vegaaniruokia laajemmin kuin muut pohjoismaiset ja balttilaiset kuluttajat. Vain 36 % suomalaisista ilmoitti, etteivät he ole koskaan kokeilleet mitään kyselyssä esille tuotuja kasvipohjaisia vaihtoehtoja (hampurilainen, makkara, pizza, valmisateriat) kun keskimäärin 51 % kaikista vastaajista ei ole näitä maistanut. 

”Etenkin kasvispizzat ja valmiit kasvisateriat päätyvät usein suomalaisten lautasille. Yli kolmasosa kertoo maistaneensa molempia vähintään kerran”, Olin kertoo.

Suomalaiset ovat myös kaikista tyytyväisempiä ruokakauppansa tarjontaan vegaani- ja kasvisruoissa. 53 % mielestä tarjonta on riittävää, kun Pohjoismaissa vastaava luku on keskimäärin 35 %. Suomalaiset myös inspiroituvat muita maita paremmin ostamaan vegaani- tai kasvistuotteita ruokakaupastaan.

Muovin määrä merissä huolestuttaa suomalaisia

Yleisiä vastuullisuuteen liittyviä asenteita tutkittaessa kävi ilmi, että ympäristöasioista suomalaisia huolestuttavat eniten muovin ja mikromuovin määrä merissä, 59 % vastaajista nimesi tämän suurimmaksi huolenaiheekseen. Seuraaville sijoille tulivat maapallon lämpeneminen ja ilmastonmuutos (52 %) sekä tuottamamme jätemäärän käsitteleminen (36 %).

Suomessa myönnetään ilmastonmuutoksen olevan totta. Ilmastoskeptikkoja oli vain 5 % vastaajista, ja suomalaisista 68 % oli joko eri mieltä tai vahvasti eri mieltä väittämästä, jonka mukaan maapalloa ei uhkaisi ilmastokriisi.

Tutkimus osoitti myös, että suomalaiset ovat muita valmiimpia tekemään ympäristöystävällisiä valintoja arjessaan. Vain 13 % vastasi, etteivät he olisi valmiita tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja.

Suomalaiset erottuvat naapurimaistaan myös siinä, että he luottavat enemmän pieniin ja paikallisiin yrityksiin. Suomalaiset kokevat kaikista vahvimmin, että pienten ja paikallisten yritysten tuotteet ovat ilmastoystävällisempiä kuin suurten yritysten tuotteet.

Tulokset osoittavat, että Suomen osalta ikä tai asuinpaikka ei juuri vaikuta asenteisiin. Tärkeimmät erot löytyvät sukupuolten väliltä, naiset ovat yleisesti ottaen miehiä huolestuneempia ympäristöasioista.

Sustainable Life Barometer -tutkimuksessa haastateltiin 1000 yli 18-vuotiasta kansalaista Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta sekä Baltian maista. Yhteensä haastateltavia oli 7000. Tutkimuksen toteutti kansainvälinen tutkimusyhtiö Ipsos Research lokakuun 2019 aikana.

Tutustu Sustainable Life Barometer -tutkimuksen tuloksiin

Lisätietoja:

Viestintäjohtaja Nina Olin, nina.olin@orkla.fi, p. 050 572 7470

Aiheet

Kategoriat


Orkla on Pohjoismaiden suurin päivittäistavarakaupan tuotemerkkien toimittaja. Edustamme Suomessa yli 70 tuotemerkkiä arjen ja juhlan jokaiseen hetkeen. Yhteyshenkilöt

Nina Olin

Nina Olin

Lehdistön yhteyshenkilö HR- ja viestintäjohtaja 0505727470
Eine Alho

Eine Alho

Lehdistön yhteyshenkilö Communications Manager / Viestintäpäällikkö 0503053057

Liittyvä sisältö

Edustamme Suomessa yli 60 tuotemerkkiä arjen ja juhlan jokaiseen hetkeen

Haluamme tehdä elämästä parempaa paikallisilla brändeillä, jotka tuottavat iloa ja ovat vastuullisempia valintoja. Suomessa toimivat Orkla-yritykset edustavat yli 60 rakastettua tuotemerkkiä arjen ja juhlan jokaiseen hetkeen.

Orkla Finland
Äyritie 16
01510 VANTAA
Suomi